# سالگرد

فرارسیدن پاییزی دیگرامابه همراه اندوه قدیمی ( 16آبان سالروزدرگذشت هاشم ارکان)

شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد                                  فریبنده زاد و فریبا بمیرد شب مرگ تنها نشیند به موجی                                  رود گوشه ای دور ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 33 بازدید